Rosa Mercado

1994. Graduada en Història per la UdL

Estudiant del Master Interuniversitari en Arqueología Clàssica (URV-ICAC-UAB).
3a

Experiència

– Beca de col·laboració en el laboratori d’arqueologia de la Universitat de Lleida. Octubre 2014- juny 2015.

– Pràctiques no curriculars en els Serveis Territorials d’Arqueologia i Paleontologia de Lleida. Diverses estades entre el 2015 i 2016.

– Beca d’Introducció a la Investigació a la Universitat de Lleida. Febrer-juny de 2016.

– Pràctiques no curriculars en els Serveis Territorials d’Arqueologia i Paleontologia de Tarragona. Maig.-Ago. 2017.

– Assistència a diversos cursos i campanyes d’excavació arqueològiques: Vilars, Empúries, València la Vella …