Recuperació

La recuperació o posada en valor (social, cultural, etc.), d’elements i herències patrimonials i la seva recuperació per mitjà de tècniques materials, audiovisuals, informàtiques, etc., és un dels temes més interessants en els que es treballen dins de GRIEGC.

Aquetsa part es centra, sobretot, en el patrimoni arquitectònic i material. Tenim, doncs:

 

  • La neteja i adequació de vestigis diversos.
  • La realització d’informes i estudis arquitectònics i patològics de les diverses restes patrimonials.
  • La rehabilitació d’espacis de la Guerra Civil.
  • El·laboració de projectes de museització d’espais de la Guerra Civil.

Projecte d’inventari, catalogació i senyalització a las restes de la Guerra Civil de la Línia del Cinca situades a Fonz (Osca)