1ª Fase Mapejat Espais de la Batalla de l’Ebre

1ª Fase Mapejat dels Espais de la Batalla de l’Ebre

Realització de mapejat dels vestigis existents a ambdós marges del riu Ebre en els termes municipals de Pobla de Massaluca, Riba Roja d’Ebre, Flix, Ascó i Vinebre.

LA POBLA DE MASSALUCA

Punta del Duc

Marge dret (Rebel)

La Pobla de Massaluca (Republicà)

RIBA ROJA D’EBRE

Escambrons

Marge dret (Rebel)

Fortificacions republicanes

FLIX

Marge dret

Marge esquerra

ASCÓ

VINEBRE