La Zoma

Neteja, excavació i adequació de diferents estructures de la Guerra Civil a La Zoma (Terol)

Trinxera Republicana

Parapeto doble republicà

Parapeto doble franquista