GRIEGC

GRIEGC neix l’any 2014, coincidint amb el 75è aniversari del final de la Guerra Civil. És un projecte d’equip que té la missió de recuperar, estudiar i catalogar el patrimoni cultural i social d’un dels conflictes més rellevants que van succeïr al segle XX a nivell europeu i el més important a nivell nacional: la Guerra Civil Espanyola.

Les activitats que es duen a terme són, sobretot, d’estudi, investigació i catalogació de tot tipus de restes patrimonials, no només ubicades en el marc de la Guerra Civil, tot i que aquestes ocupen la major part de la nostra cartera. Tots els projectes en els que intervenim estan vessats a l’estudi i preservació del patrimoni, i donar-li un tracte d’acord amb el seu entorn paisatgístic, social i cultural, apostant així per una oferta turística local de qualitat; realitzant-se per mitjà d’actuacions físiques sobre el patrimoni i a través d’una tasca educativa per mitjà de conferències, visites guiades i articles en revistes científiques i de caràcter docent.

Així mateix, també oferim serveis en àmbits de recuperació, gestió, assessorament, difusió i organització d’actes que giren al voltant del patrimoni estudiat.