Fonz

Neteja i adequació de dos boques d’accés de la bateria artillera de Fonz amb els nois i noies de Down Huesca