Cuencas Mineras

Treballs de recuperació de vestigis de la Guerra Civil portats a terme a vàries localitats de les Cuencas Mineras (Terol)

Vivel del Río, Martín del Río, Rudilla (Huesa del Común), Parras de Martín (Utrillas)

Estat inicial de diferents vestigis de la Guerra Civil

Treballs de recuperació

Estat final de la recuperació dels vestigis de la Guerra Civil a les Cuencas Mineras (Terol)