Contacte

  C/ La Portella, 13, Albesa

  (Lleida)

  Telèfons

  Adrián Cabezas Sánchez

  (Departament Històric): 

  649 229 740

   

  Joel Ametlla Pla 

  (Departament Arquitectura i Patrimoni): 

  695 303 672