Classes de bales i calibres de munició (Revista Nuevo Ejército novembre 1937)

Classes de bales i calibres de munició (Revista Nuevo Ejército novembre 1937)

La Revista Nuevo Ejército, òrgan de la 47 Divisió, va publicar en dos números de novembre corresponents al 14 i 21 de novembre de 1937, dues petites publicacions sobre les diferents classes de bales i de calibres de munició usuals a les Brigades Mixtes que componien aquesta 47 Divisió, com eren la 49 o la 67 Brigada Mixta.

Reproduïm a continuació ambdues publicacions:

 

Diferents classes de bales i les seves característiques

Figura 1ª. BALA CORRENT O LLEUGERA: És l’utilitzada correntment als fusells i màquines automàtiques, de característiques ben conegudes per tothom.

Figura 2ª. BALA AMB PUNTA NEGRA: Perforadora, anomenada antitanc.

Figura 3ª: BALA AMB PUNTA GROC: No és verinosa ni explosiva, com es creu vulgarment, com tampoc és antitanc ni incendiària. Bala més pesada que el corrent i de trajectòria més rasant, per la qual cosa té més abast i menys dispersió. Pot emprar-se en metralladores automàtiques per batre objectius a llargues distàncies, raó per la qual han de fer-la servir els bons tiradors.

Figura 4. BALA AMB PUNTA VERMELLA: Incendiària

Figura 5ª i 6ª. BALA AMB PUNTA VERDA O MORADA: Lluminosa. Serveix per a trets contra aeronaus i de nit. S’utilitza també per fixar la punteria en dies de boira, en què la boira no permet veure el nuvolet de pols que aixeca el projectil en xocar amb el terra.

FIGURA 7ª. BALA AMB PUNTA BLANCA: De fum (per a tir de punteria).

 

Coneixement dels calibres de munició usuals

Figura 1ª. Aquest calibre serveix per al fusell espanyol mosquetó, fusell americà i metralladora Hotchkiss.

Figura 2ª. 7,92 mm. Per a fusell txec i metralladora Maxim alemanya.

Figura 3. 7,7 mm. Per a fusell rus antic i fusell metrallador Lewis.

Figuras 4ª, 5ª y 6ª. 7,62 mm. Per a fusell rus modern, fusell metrallador de disc Tokarev; fusell metrallador de cinta Degtayerv; metralladora Maxim russa i metralladora Colt.

Figura 7ª. 8,03 mm.Per a fusell metrallador mitja lluna (Chauchat) i metralladora Saint Etienne.