LÀMINES DE FABRICACIÓ DE LA GRANADA B-3

LÀMINES DE FABRICACIÓ DE LA GRANADA B-3

La Granada defensiva B-3 té el seu origen en la granada polonesa Granat 31 (Wz.Gr.31), adquirida aquesta pel govern republicà en grans quantitats després de l’inici del conflicte. Les bones condicions de la granada a causa de la seva bona efectivitat, va fer que a les indústries de guerra republicanes és comencés a produir aquesta granada defensiva, encara que amb certs matisos. Així per exemple, a la majoria d’indústries de guerra de la zona de Catalunya i Llevant, les granades defensives més utilitzades van ser les anomenades “Universal”, que comptaven amb la mateixa espoleta B-3 però amb un cos cilíndric en comptes de l’ovoide de les poloneses o les còpies.

No obstant això, la Comissió d’Indústries de Guerra de Catalunya també va fabricar aquesta magrana de tipus ovoide, tal com podem observar a les làmines següents que es van utilitzar per a la seva fabricació.

(Falten les dues làmines números 17 i 18 que fan referència als fulminants).

 

1. Cos

2. Caiza Aillament Fulminant

3. P. Porta Càpsules Iniciadores

4. Pivot Palanca Percutor

5. Palanca de l’Assegurança

6. Suport de la Granada

7. Junta Entre Cos i Suport

8. Volandera s. suport bomba

9. Moll del per pivot

10. Caixa càpsula iniciadora

11. Fixe tentenció caixa moll

12. Anella per l’assegurança

13. Palanca percutor

14. Volandera intermediaria

15. Assegurança

16. Moll palanca percutor

19. Junta per pivot

20. Dolla per pivot

21. Moll per pivot

22. Metxa

23. Pivot eix palanca

24. Eix moll placa percutor

25. Placa f, càpsula iniciadora

Resultat Final