Revista Cazas (nº1, Gener 1939)

Revista Cazas (nº1, Gener 1939)

Al gener de 1939, amb la guerra ja pràcticament decidida, va ser publicat el primer número de la revista Cazas, òrgan de l’Esquadra nº11 de l’Aviació Republicana. Suposem que per tal com marxava la guerra en aquelles dates, aquest va ser l’únic exemplar que va ser publicat, ja que només hem trobat el primer número de la revista, digitalitzat i per tant, consultable i descarregable per a tothom a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona .

L’exemplar número 1 de Cazas, que comptava amb un total de 23 pàgines i un preu de 3 pessetes, és força interessant, ja que combina articles sobre normatives i notícies, així com experiències personals de pilots. És de destacar especialment un article de dues pàgines dedicats a la funció i treball realitzat pels mecànics i armers.

A continuació, la reproducció íntegra de l’exemplar: