Les operacions sobre les Balears III: les columnes republicanes

Les operacions sobre les Balears III: les columnes republicanes

En les operacions dutes a terme a les Balears per part del bàndol republicà, van intervenir diferents columnes acabades de formar expressament alhora d’integrar-se i formar part de les forces republicanes que van prendre part en aquesta operació, encara que es va donar algun cas del trasllat d’alguna d’aquestes columnes des del front d’Aragó.

A continuació s’expressa la relació de les diferents columnes que van participar en les operacions sobre les Balears, ordenades cronològicament a partir de la data de la seva intervenció:[1]

 • Columna Zapatero

Agrupació de nou centúries sortida el 2 d’agost cap al front balear, comandada pel militar professional Marcel·lí Zapatero i sent el seu cap polític Carteja. Va arribar a la ciutat de Maó, on els dies 4, 5 i 10 va rebre nous efectius. Estava formada pràcticament en la seva totalitat per membres del PSUC, a més de comptar amb una reduïda representació de membres de la CNT, la FAI, UGT i CADCI; la participació de pocs militars professionals i d’un important contingent d’internacionals d’origen alemany, austríac i sobretot, francesos. També van ser moltes les dones que van participar en les diferents etapes de la unitat. Els combatents procedien de la ciutat de Barcelona i la seva província, amb representació també de la resta de províncies catalanes, tot i que destacaven els procedents de Girona. Igualment, hi va haver un important grup de voluntaris valencians d’Alacant, però també bascos, aragonesos, de les illes Balears, andalusos, murcians i castellans. Els reforços del dia 5 d’agost eren els formats per l’Agrupació Ricard-Zapatero. La columna va desembarcar a l’illa de Mallorca el 16 d’agost de 1936, i va ocupar Portocristo i les posicions al nord de la mateixa població; assumint Zapatero el sector central i sud del front. El 3 de setembre va ser reembarcada amb direcció a Barcelona, i destinada al front d’Aragó.

 • Columna Carlos Marx

Aquesta columna estava formada per una Centúria Internacional, efectius del Regiment d’Infanteria número 37 de Maó i militars, així com militants del PSUC procedents de Catalunya, que van arribar a les Balears en dies successius. Els primers voluntaris van formar una Agrupació de quatre centúries que van sortir el dia 3 d’agost de Barcelona, arribant primer els voluntaris de la Centúria Internacional entre els dies 3 i 5 d’agost. Aquest grup inicial estava compost per un important contingent de francesos, acompanyats de voluntaris procedents d’altres països com Anglaterra, Alemanya, França, Portugal i Rússia, i que ja es trobaven vinculades orgànicament al PSUC; passant a denominar-se Centúria Tchapaiev. El dia 15, dia previ al desembarcament de la unitat a l’illa de Mallorca, es va afegir un important contingent de militars professionals procedents del Regiment d’Infanteria núm. 37 de Maó i un grup de militants del PSUC de Barcelona i província. Va ser comandada a partir de el dia 20 d’agost pel comandant Antonio Calero; mentre que a partir del dia 24 d’agost el cap militar va passar a ser Manuel Gavaldà. El dia 25 d’agost, amb la unitat ja en el front de Manacor i desplegada a l’entorn de Son Carrió, va rebre un nou reforç, compost per militars i afiliats del PSUC i la UGT, sent aquesta la Centúria 29, anomenada Els Tigres de la Mort. Com la resta d’unitats, seria reembarcada la nit de el 3 a el 4 de setembre i traslladada a al front d’Aragó entre els dies 6 i 7 de el mateix mes.

 • Columna del comandant Cabrera

Agrupació de tres centúries sortida de Barcelona els dies 3 i 5 d’agost, formada per un gran nombre de militars professionals de Barcelona i per militants de PSUC i la UGT, amb alguns voluntaris de la CNT; als quals es va sumar una centúria de voluntaris de les Balears que es trobaven a Barcelona durant la sublevació militar. Després de passar uns dies a Maó, va participar en les operacions de les illes d’Eivissa i Formentera. El dia 16 d’agost va desembarcar a la platja de Sa Coma, de Mallorca, i es va desplegar en el sector de la punta de n’Amer. La unitat va ser comandada pel militar professional i comandant de la Guàrdia d’Assalt Humbert Gil Cabrera. En aquesta unitat no van combatre en ella estrangers i la presència de dones va ser molt escassa. Un cop reembarcada a principis de setembre, la unitat va ser destinada a el front d’Aragó.

 • Columna Gavaldà

Agrupació de dues centúries sortida el 3 d’agost de Barcelona cap a Maó, formada per militants de PSUC i UGT de Barcelona. Va comptar amb la participació d’alguns militars professionals i pocs internacionals i comandada per Manuel Gavaldà Arana. Va desembarcar a Mallorca el dia 16 d’agost i va arribar a rebre reforços de la ciutat de Barcelona el dia 1 de setembre, tot i que la nit de el dia 3 va reembarcar cap a la Península.

 • Columna Francisco Guillamont

Agrupació de dues centúries sortida el 3 d’agost de Barcelona cap al front de les Balears, rebent nous contingents els dies 5, 7 i 13 de el mateix mes. Estava formada per membres de PSUC procedents de la ciutat de Barcelona i província, alguns voluntaris de Tarragona i Lleida, i altres procedents de diferents províncies d’Espanya. Les províncies de Llevant i Andalusia es trobaven ben representades, però també van participar milicians procedents d’Extremadura, Múrcia, Galícia, Balears i les dues Castelles. La columna va comptar amb la participació de militars professionals, un contingent significatiu de dones i un nombre considerable de voluntaris d’origen francès. Després de passar per Maó va desembarcar a Mallorca el 16 d’agost.

 • Columna López Tienda

Agrupació de dues centúries sortida el 3 d’agost de Barcelona per Maó. Estava formada per militants del PSUC de les comarques catalanes de Barcelona, Lleida i Tarragona i comandada pel capità Rafael López Botiga. El 5 d’agost i un cop a Maó va rebre nous contingents. La presència de dones i militars en aquesta columna va ser testimonial, i no van formar part tampoc internacionals. Va desembarcar a Mallorca el 16 d’agost, però va retornar a Barcelona el dia 4 de setembre de 1936. Els seus components i comandaments van ser integrats a la Columna Libertad, destinada a principis de setembre a Madrid.

 • Columna Vidal

Centúria formada per membres de la CNT de Barcelona i d’altres províncies espanyoles que va sortir de Barcelona el 4 d’agost i va desembarcar a l’illa de Mallorca el 16 d’agost. La unitat no disposava de militars ni internacionals, estant les dones representades de manera testimonial.

 • Agrupación Ricard-Zapatero

Sortida el 5 d’agost de Barcelona cap a la ciutat de Maó i comandades per Jaume Torres. Estava formada per una agrupació de quatre centúries, estant tres d’elles formades per membres d’Estat Català, mentre que la quarta, anomenada Centúria Gordón, estava formada per membres d’ERC, majoritàriament procedents de la ciutat de Barcelona. A la capital menorquina es van posar sota el comandament del capità Marcel·lí Zapatero. Durant l’operació sobre Mallorca, la columna va desembarcar a Portocristo el 16 d’agost a les ordres del capità Alberto Bayo. Durant la seva estada a les posicions de Portocristo va patir forts combats i moltes baixes; probablement va ser la unitat que més va patir de totes les de l’expedició. El 28 d’agost per exemple, van ser capturats al voltant de quaranta milicians. Va mantenir la defensa de Portocristo fins al seu reembarcament, el dia 3 de setembre. D’aquí van tornar a Barcelona passant per València, i participant després al front d’Aragó.

 • Columna Ramon Casanellas

Agrupació de dues centúries sortida el 6 d’agost de Barcelona cap a Maó, comandada pel militant del PSUC Helios Gómez Rodríguez. Estava formada per membres del PSUC i de la UGT, amb participació d’alguns membres de la CNT i d’ERC procedents de la ciutat de Barcelona. La unitat va comptar també amb voluntaris procedents de les Balears, Euskadi, Múrcia i València, així com amb la participació d’alguns militars professionals, algunes dones i internacionals d’origen francès. La columna va desembarcar a Mallorca el 16 d’agost, i va tornar a Barcelona el 4 de setembre, on va ser destinada a el front d’Aragó.

 • Columna Desiderio Trilles

Centúria comandada pel militant de PSUC Aníbal Martínez Rodena i formada per militants de PSUC i la UGT de la ciutat de Barcelona. Sortida el 5 d’agost de Barcelona, va desembarcar a l’illa de Mallorca el dia 16 de el mateix mes, adoptant la nomenclatura Centúria 10. Després de la campanya de Mallorca, la columna va ser destinada al front d’Aragó, i va ser integrada sota el comandament de la columna Karl Marx el front d’Osca. La columna es va denominada Desiderio Trilles en honor al sindicalista, líder dels sindicats d’UGT del port de Barcelona, assassinat a la Rambla de Santa Mònica el 30 de juliol de 1936.

 • Columna Juan Guillamont

Agrupació de tres centúries formada majoritàriament per membres del PSUC de les províncies de Barcelona i Tarragona, amb la participació d’alguns militars professionals i algunes dones, així com d’internacionals d’origen francès. Va sortir de Barcelona el 8 d’agost cap al front de les Balears i va rebre nous contingents els dies 15, 17 i 21 d’agost.

 • Columna del Sindicato del Transporte Marítimo de la CNT

Agrupació de deu centúries sortida de Barcelona cap al front de Balears el 10 d’agost de 1936 que va agrupar gairebé la totalitat dels combatents anarcosindicalistes de l’expedició de Mallorca. Va ser comandada per Juan Yagüe i estava formada per membres de la CNT de Barcelona i la seva província. Donades les característiques dels afiliats al sindicat -en gran mesura, mariners d’ofici-, la columna tenia membres de procedències molt diverses, comptant fins i tot amb alguns grups internacionals, principalment belgues i francesos. Va comptar també amb alguns grups de dones però pràcticament no van participar militars professionals. Estant la columna a Maó, el dia 15 d’agost va rebre nous i importants contingents procedents de Barcelona. Va participar en el desembarcament a l’illa de Mallorca el dia 16 d’agost, i va ocupar la part central i nord del front, així com les posicions altes al sud de Son Servera. Els dies 20 i 28 d’agost va rebre nous efectius, així també com el dia 1 de setembre, previ ja al reembarcament. La retirada de Mallorca és va dividir la columna en dos grans grups: el primer grup d’efectius es va dirigir a Barcelona, des d’on, als pocs dies, va sortir cap al front d’Aragó com a part integrant de la nova columna confederal, la Roja i Negra. El segon grup es va quedar encara algunes setmanes a les Illes Balears, defensant l’illa d’Eivissa entre el 5 i el 26 de setembre, per a posteriorment unir-se al front d’Aragó, amb la resta de la unitat. Durant la defensa de Eivissa, la columna va conservar la denominació de columna del Transport Marítim de la CNT.

 • Columna Gil Otero

Centúria comandada pel militar professional i comandant Antonio Gil Otero i formada per militants del PSUC i UGT i per alguns voluntaris de la CNT. Els milicians procedien de la ciutat de Barcelona i província, de Girona, d’Aragó i Llevant. No van participar dones però si alguns internacionals d’origen francesos. La columna va sortir el 12 d’agost de Barcelona cap a Maó i va desembarcar el dia 16 de el mateix mes a l’illa de Mallorca.

 • Columna Rafael Casanovas

Agrupació de dues centúries formada exclusivament per membres d’Esquerra Republicana de Catalunya de la ciutat de Barcelona i província. A la unitat van participar dones i també va formar part un internacional d’origen nord-americà. La columna va sortir de Barcelona el 13 d’agost i va desembarcar a Mallorca el 16 d’agost, desplegant-se en la zona de la punta de n’Amer. Posteriorment va ser destacada al municipi de Porto Cristo i va rebre nous contingents els dies 20 i 28 d’agost, que van ser traslladats al vaixell Ciutat de Barcelona. Les dues centúries, integrades sota el comandament de capità Bayo, van rebre la numeració de centúries 33 i 34. Posteriorment van participar a Madrid i Andalusia.

 • Columna del comandant Antonio Calero

Agrupació de dues centúries comandada pel comandant d’infanteria Antonio Calero, i formada per membres del PSUC de la ciutat de Barcelona i província, i per militars professionals. Va participar un contingent important de dones, membres del batalló femení del PSUC, així com internacionals francesos. Va sortir de Barcelona el 16 d’agost i es va desplegar a l’illa de Mallorca a partir del dia 17. A l’illa el batalló femení va disposar de tres banderes de 25 dones cadascuna: les banderes Bolxevic 31, Aida Lafuente i Rosa de Luxemburg . A partir del 20 d’agost es va integrar sota el comandament de la columna Karl Marx, i després del retorn a Barcelona va ser enviada al front d’Aragó amb la resta de l’agrupació Karl Marx.

 • Columna del capità Pajarero

Columna formada per militars professionals i membres del PSUC de Barcelona i d’altres províncies d’Espanya en què no van participar dones ni estrangers. Era comandada pel militar professional capità Luis Jiménez-Pajarero Miranda i va sortir de Barcelona cap al front de Mallorca el 17 d’agost. Durant el mes de setembre la unitat es va traslladar al front d’Aragó, integrant-se a la columna Roja i Negra.

 • Columna Espartaco

Agrupació d’un mínim de dues centúries, composta per militants del PSUC i militars professionals, procedents, en gran mesura de la província i ciutat de Barcelona; acompanyats també d’un contingent important de gent de la província de Tarragona; integrant l’Agrupació alguns estrangers i algunes dones. Va sortir el 20 d’agost de Barcelona i es va desplegar a l’illa de Mallorca, però un cop reembarcada el 3 de setembre, la força va ser destinada el 6 de setembre al front d’Aragó, on va quedar sota el comandament de la columna Del Barrio.

 • Columna Gamisans-Oliver

Centúria comandada per Magí Gamisans i formada per membres del POUM de la ciutat de Barcelona i província, però també de les províncies de Tarragona i Girona. La unitat va comptar amb la participació d’algunes dones i alguns estrangers, tot i que no va participar cap militar professional. Va sortir de Barcelona el 20 d’agost i es va desplegar al municipi de Portocristo, a l’illa de Mallorca. Una vegada tornada de l’expedició de Mallorca, va ser destinada al front de Madrid, on es va integrar al batalló Lenin de la capital.

 • Columna del capità Montagut

Formada per una centúria i tres bateries d’artilleria pesada equipades amb obusos Schneider de 155 mm, que va sortir el 2 d’agost de Girona cap al front d’Aragó i comandada pel capità d’artilleria Montagut. Estava formada per militars professionals del Regiment d’Artilleria Pesada núm. 2, militants del POUM de les províncies de Girona i un centenar de carrabiners de Girona ciutat. El 24 d’agost va ser traslladada al front de Mallorca, on va combatre fins al 3 de setembre, quan va ser de nou reembarcada.

 • Columna Miguel Torelló

Centúria comandada per Miguel Torelló Pagès i formada per membres del PSUC i la UGT de la ciutat de Barcelona i província. També van formar part un nombre considerable de militars professionals i alguns internacionals d’origen francès, així com també un nombre considerable de dones. Sortida de Barcelona el 25 d’agost, va ser l’última columna desembarcada a l’illa de Mallorca. La columna va combatre a Mallorca fins al dia 3 de setembre, i una vegada tornada a Barcelona, es va integrar a la columna Karl Marx, destinada a el front d’Aragó.

 • Columna Alicante

Formada per membres de PSUC i del Partit Republicà d’Esquerres d’Alacant i Barcelona, també van formar part un nombre elevat de militars, però no hi havia cap internacional ni cap dona. Va sortir de Barcelona el 2 de setembre i va arribar a Mallorca a l’endemà, però no va efectuar el desembarcament donada la situació que vivia la força republicana en aquells moments, que es trobaven a punt de fer el reembarcament. Després de tornar de Mallorca, va ser destinada a al front de Madrid.

[1] Informació extreta de la magnífica y molt bé documentada tesis doctoral de BERGER MULATTIERI, Gonzalo, Les Milícies Antifeixistes de Catalunya. 21 de juliol-31 de desembre de 1936. Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona. 2017.