Siluetes dels Principals Avions Republicans

Siluetes dels Principals Avions Republicans

Presentem un document del bàndol republicà, on quden reflectits els diferents perfils i siluetes dels principals avions que van participar a la Guerra Civil española pel bàndol governamental.

Distintivos Aviones Republicanos

Distintivos Aviones Republicanos

Distintivos Aviones Sublevados

Distintivos Aviones Sublevados

Polikarpov R-Z Natacha

Polikarpov R-Z Natacha

Tupolev SB Katiuska

Tupolev SB Katiuska

Fokker-VIII

Fokker-VIII

Vickers Vildebeest

Vickers Vildebeest

Breguet XIX

Breguet XIX

Potez 54

Potez 54

Dragon Rapide

Dragon Rapide

Loire 46

Loire 46

Polikarpov I-15 Chato

Polikarpov I-15 Chato

Polikarpov I-16 Mosca

Polikarpov I-16 Mosca

Nieuport N-52

Nieuport N-52