Les fortificacions de la Línia del Cinca a Binaced

Les fortificacions de la Línia del Cinca a Binaced

Des dels inicis del conflicte, el bàndol republicà va dur a terme a la província d’Osca diferents construccions en forma de línies de defensa, amb l’objectiu de frenar qualsevol avanç de tropes del bàndol franquista, sent la més important de totes elles la Línia de Fortificació del Cinca.
L’objectiu d’aquesta línia de defensa era que en el cas que les forces republicanes es veiessin obligades a retrocedir, tinguessin a la seva rereguarda una línia fortificada en la qual no només poguessin trobar abric i protecció, sinó també tot el suport que pogués proporcionar el terreny ajudat per una ben entesa defensa, utilitzant tots els elements propis de la fortificació ràpida de campanya.

En total 120 km de línia fortificada que la va constituir com la principal línia de resistència construïda a l’Aragó durant tot el conflicte i amb un autèntic valor militar, construïda per evitar la invasió de Catalunya pel nord de l’Ebre. La Línia fortificada del Cinca va comptar amb nombroses construccions defensives des de nius de metralladores i refugis, fins trinxeres, emplaçaments per a peces d’artilleria, camins coberts, observatoris, polvorins i pistes militars.

Posicions defensives al sector de Binaced

Posicions defensives al sector de Binaced

 

 

LES POSICIONS DEFENSIVES DE BINACED

La posició de Binaced corresponia al sub-sector de Montsó dins de la Línia Fortificada del Cinca. Formava part de la 2ª línea i estava composta per les posicions del Pueyo i Alfàntega. Però tot i que les obres en la Línia del Cinca van començar a finals d’agost de 1936, les posicions defensives de Binaced es van construir molt lentament.
Segons una relació de l’execució de les obres de fortificació en les posicions de Binaced de finals del mes d’abril de 1937, aquestes es trobaven en les següents circumstàncies:

 

Posició de Binaced (Alfántega)

 • Sobre les posicions per infanteria es trobava fins a la data de la següent manera:
  – Trinxera acabada sense cobrir. Abans de l’1 abril es trobava realitzat 11 metres de trinxera, completant altres 11 metres durant el mateix mes d’abril, amb la qual cosa comptabilitzava un total 22 metres.
  – Refugis amb excavació començada. No s’havia realitzat res abans de la data indicada, arribant-se a realitzar 19,90 metres durant el mateix mes d’abril; acabant per tant l’excavació a finals de mes.
  – Camins coberts. Tampoc s’havia realitzat res abans de l’1 d’abril, i durant el mateix mes només s’havia ampliat l’excavació en 50 metres cúbics.
 • Respecte a les posicions per a l’Artilleria, aquest era el progrés de les fortificacions:- Dos dipòsits de municions. S’havien excavat 11 metres fins a l’1 abril; durant el mateix mes s’havia progressat en els treballs i s’havien excavat 28 metres de túnel; arribant per tant a finals de mes fins als 39 metres de túnel.
  -Refugis. Abans de l’1 d’abril de havien realitzat 11 metres lineals; però durant el mateix mes només s’havia progressat en 5,90 metres lineals; sent el seu estat total de 16,90 metres lineals.
  -Pista d’accés a la posició. 2 km acabada abans de l’1 abril i per tant ja en aquesta data acabada.
  -Dos observatoris. Es trobaven tots dos excavats abans de l’1 d’abril; faltant per blindar després que durant el mateix mes es continués excavant en un dels dos observatoris.

S’afegia que en aquestes posicions els treballs estaven a mig fer podent començar els blindatges d’Observatoris i Refugis, i que això no es podia haver fet anteriorment per haver faltat ciment Portland des del 10 d’abril fins al 30 del mateix mes.

 

Posició Binaced. Pueyo

 • Posicions per Infanteria.
  – Camins coberts. Fins l’1 d’abril 42 metres, acabant durant el mateix mes tot i que sense especificar si s’havia perllongat el camí cobert en més metres.
 • Posicions per Artilleria
  – Bateries amb excavació començada. Fins l’1 d’abril començades; durant el mes d’abril 55 metres cúbics excavats; resultant finalitzada l’excavació a finals de mes.
  – Dos dipòsits municions. Abans de l’1 d’abril existia un dipòsit amb a 8,80 metres excavat i l’altre amb 9,70 metres, sent el progrés realitzat durant mes d’abril d’una excavació total de 38 metres
  – Un refugi. 9 metres estat abans de l’1 d’abril; comptant amb un progrés de 2,40 metres durant el mateix mes; sent per tant el seu estat a final de mes de 11,40 metres.
  – Pista accés a la bateria. Es trobava per començar abans de l’1 d’abril; però durant el mateix mes s’havien arreglat 300 metres i construïts 400; donant-se per finalitzada.
  – Observatoris. S’havien excavat abans de l’1 d’abril; tot i que durant el mateix mes es va haver de rectificar aquesta excavació; trobant-se a punt per al blindatge.

Finalment s’afegia que continuaven els treballs d’excavació en bateries i refugis, i podia començar-se el blindatge dels observatoris.

Més endavant, a l’octubre de 1937, les obres de fortificació que es trobaven en progrés o ja finalitzades eren les següents:

 • En la posició del Pueyo es trobava en construcció per a la infanteria un niu de metralladores doble i un altre niu senzill; a més de dos refugis. Pel que fa a l’artilleria, es trobava igualment en construcció una bateria d’artilleria de 75 mm; dos observatoris i un refugi.
 • En quant a les posicions defensives d’Alfàntega, per les mateixes dates es trobaven també en construcció una trinxera de 50 metres i dos nius de metralladores dobles per a la infanteria; així com una bateria de 75 mm, quatre refugis i dos observatoris per a l’artilleria.

Per finalitzar, cal dir que totes aquestes posicions defensives no van complir l’objectiu amb el qual van ser dissenyades a causa del ràpid avanç de l’exèrcit del bàndol franquista a finals de març de 1938. Per tant, totes aquestes construccions defensives van suposar un elevat cost econòmic i humà que va realitzar el bàndol republicà en va.