De Columna Macià-Companys a 30ª Divisió de l`Exèrcit Popular de la República

De Columna Macià-Companys a 30ª Divisió de l`Exèrcit Popular de la República

A la primavera de 1937 estava tot previst perquè l’organització de l’Exèrcit de Catalunya, creat sota decret de la Generalitat de Catalunya el 6 de desembre de 1936, es convertís en l’Exèrcit de l’Est i com no, perquè les columnes passessin a enquadrar com Brigades Mixtes de l’Exèrcit Popular de la Republica. Els famosos Fets de Maig de Barcelona no van fer més que avançar aquest procés, i així d’aquesta manera, les columnes de milicians a poc a poc van anar militaritzant-se, passant a constituir Brigades Mixtes, la nova unitat de l’Exèrcit Popular de la República. La columna Macià-Companys no va ser menys, i després de passar primer a constituir-se com Brigada, el 28 d’abril de 1937 va passar a constituir-se com la 30 Divisió, integrada en el XII Cos d’Exèrcit. Posteriorment i amb les diferents reestructuracions que realitzaria l’Exèrcit republicà, al desembre del mateix any es va agregar al XXII Cos d’Exèrcit, encara que més endavant ho va fer en altres: al XIII al març de 1938; en l’XI a l’abril; al XVIII al setembre; i novament en el XI al desembre de 1938[1] .

En formar com 30 Divisió, aquesta estava formada per les 131 i 132 Brigades Mixtes, amb base d’operacions a Montalbán i continuant dirigida pel coronel Pérez Salas, que comptava a més com a comandament de la unitat amb el tinent coronel d’infanteria Arrando (al febrer de 1938 ), els comandants d’infanteria Alba Rebullida (març de 1938) i Felipe Martínez (abril de 1938) i els comissaris Enrique Canturri, i més endavant el comunista Jaume Girabau. El cap d’Estat Major era el capità d’infanteria Martín López Segarra a més dels comandants d’infanteria González Gómez i López Martínez, sent el capità secretari de la divisió Jaume Monclús. Per la seva banda, el cap de la XII Cos d’Exèrcit al qual pertanyia la 30 Divisió era el coronel Sánchez Plaza.

Milícies catalanes desfilant a Barcelona en octubre de 1936

Milícies catalanes desfilant a Barcelona en octubre de 1936

HERNÁNDEZ CARDONA, Francesc Xavier, ÍÑIGUEZ, David, La Columna Macià-Companys. 2013.

 

 

La 131 Brigada Mixta va ser la primera que es va crear aquest abril de 1937, formada amb un dels antics regiments de la columna, sent el cap de la unitat el major Andrés Invernón (després possiblement va ser substituït pel comandant d’infanteria José Frías González- Nouvelles, amb el cap d’Estat Major de la Brigada capità d’infanteria Nicasio Riera Pou i Benet Montagut Algueró com a comissari). El sector que cobria per aquelles dates de reorganització era el sector de Moyuela de Monforte, estant la Brigada composta per quatre batallons, el 521, al qual pertanyia Víctor Torres com a comissari polític, el 522, 523 i 524, aquest últim manat pel comandant Domínguez. A més també s’afegia una secció de metralladores.
Per la seva part la segona de les unitats va ser la 132 Brigada Mixta formada també amb els antics integrants del 2n Regiment de la Divisió, amb seu a Utrillas. Els caps militars inicials van ser novament Víctor Torres; el comandant Antoni Blàvia Esquirol (després el comandant d’infanteria López Gómez i el capità d’infanteria Gómez Descalç, com a cap d’Estat Major que havia estat tinent del regiment d’Almansa núm. 15 de Tarragona). Al comandament de cada batalló estaven: el comandant Antonio Cano del 525 batalló; el comandant Soria Gómez del 526; el major de milícies Jaume Trulla Vilà del 527; i l’antic brigada Antonio Cervantes del 528. Com en l’anterior cas, també es dotava a la brigada d’una secció de metralladores. En aquesta 132 Brigada Mixta va haver fins a sis oficials valencians, un nombre important, com el major Andrònic Pla, de Castelló de la Plana, antic militar reenganxat a files al desembre de 1936, i que va actuar en absència del major Blàvia com a cap accidental de la brigada en algunes ocasions. Per la seva banda, altres oficials van ser José Sanchis Martínez, capità de sapadors i encarregat de la fortificació de les posicions al front; a més dels tinents d’infanteria Benet Fuster Ballester i Francisco Soler Soler. Per la seva part en el 527 Batalló per exemple estaven els sergents d’infanteria José Ferrer Rigual i Antoni Climent Mas. A més, van ser comissaris d’aquesta unitat José Fusimanya i Ramon Farré Gassó, en el moment en què es va fer responsable de la Brigada Aurelio Soria, antic comandament del 1er Batalló.

Martín del Río, població on va estar la columna Macià-Companys

Martín del Río, població on va estar la columna Macià-Companys

Fons Francesc Boix. Arxiu Nacional de Catalunya

Refugis Martín del Río utilizats pels membres de la Columna Macià-Companys

Refugis Martín del Río utilizats pels membres de la Columna Macià-Companys

Fons Francesc Boix. Arxiu Nacional de Catalunya

Refugis a Martín del Río utilizats pels membres de la Columna Macià-Companys

Refugis a Martín del Río utilizats pels membres de la Columna Macià-Companys

Fons Francesc Boix. Arxiu Nacional de Catalunya

Al juny es va reorganitzar de nou l’Exèrcit Popular de la República i el dia 3 es va signar el decret de l’organització del nou Exèrcit de l’Est, que comprenia totes les unitats que havien format l’Exèrcit de Catalunya, o el que és el mateix, totes les unitats que havien estat sota influència de la Generalitat de Catalunya, incloses les que lluitaven a Aragó. Per la seva banda, el XII Cos d’Exèrcit (on formava part la 30 Divisió), comprenia a totes les forces que operaven al sud del riu Ebre, situant el seu quarter general a Alcanyís, i integrat per la 25 i 30 Divisió, mantenint-se la 33 divisió en reserva. La 30 Divisió es va complementar també amb una nova brigada, la 146 Brigada Mixta, passant a conformar en una divisió completa, com la resta de divisions.

Aquesta nova brigada estava formada per voluntaris comunistes catalans procedents de diversos batallons de l’antiga Columna Carles Marx, manada pel militar professional i comandant Corretja Cañedo i tenint com a comissari polític a Pere Suñol Capdevila. Sembla ser que l’entrada en la divisió d’efectius comunistes pretenia tenir un millor control de la divisió, accentuat encara més amb l’arribada de Girabau, el nou comissari per a la Divisió i també comunista.
La 30 Divisió també tenia assignada dues bateries d’artilleria: la 8a Bateria de 105 mm de Muntanya comandada pel tinent Medina a Martín del Riu; i la 10a Bateria de 105 mm de Muntanya comandada pel tinent Compte a Montalbán.
Precisament a primers juny, entre els dies 2 i 5 de juny, el general Pozas, nou comandament del recent creat Exèrcit de l’Est visitava tot el front aragonès, des dels Pirineus fins Montalbán al costat de Vicente Guarner, formant en ordre de parada la 30 Divisió davant el nou cap de totes les unitats al front d’Aragó.

Forçes republicanes al sector Sur-Ebro

Forçes republicanes al sector Sur-Ebro

La Vanguardia, 6 de gener de 1937

[1]Per la nova organització de la 30 División veure HERNÁNDEZ CARDONA, Francesc Xavier, ÍÑIGUEZ, David, La Columna Macià-Companys. 2013.