GRIEGC

Grup de Recerca i d’Investigació d’Espais de la Guerra Civil

Empresa dedicada a la investigació històrica, científica i tècnica de la Guerra Civil; la restauració del patrimoni; l’arqueologia; la catalogació i inventari de vestigis; el paisatgisme; el disseny gràfic; la publicació; la comunicació audiovisual i difusió; la organització de congressos, assamblees i similars; i  cursos, conferències i vistes guiades.

Estudi

L’estudi és el nostre mètode de treball principal i necessari de cara a tot servei.

Recuperació

La recuperació patrimonial és un dels temes més interessants en els que treballem.

Catalogació

Realitzem inventaris i aixecaments del patrimoni fortificat.

Gestió

Tot allò relacionat amb la gestió dels elements i espais de la Guerra Civil no és una tasca fàcil.